Tenau Elevator (China) Co., Ltd.

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik van personenliften?

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik van personenliften?

1. De lift is uitgerust met vloerdeuren, kooi-richtingaanwijzers, wiskundige weergave-auto, looppositie-vloerindicator en oproepliftknop op elk servicevloerstation. Wanneer de liftoproepknop wordt gebruikt, drukt u op de richtingsknop omhoog om naar boven te gaan en drukt u op de richtingsknop om naar beneden te gaan.
2. Wanneer de auto arriveert, geeft de vloerrichtingsindicatie de rijrichting van de auto aan. Passagiers gaan de auto in nadat ze de richting hebben beoordeeld die ze willen gaan en hebben bevestigd dat de lift normaal is. Let op het sluiten van de deur, en blijf niet bij het bevestigingspunt tussen de vloerdeur en de autodeur.
3. Passagiers mogen niet op de autodeur vertrouwen, roken en zwerfvuil in de auto zijn niet toegestaan, dit om de auto schoon en hygiënisch te houden.
4. De bestuurder moet de taken van de post strikt uitvoeren en de lift mag tijdens de werking van de lift niet uit de buurt van de post zijn en de fout moet op tijd worden afgehandeld en gerapporteerd.
5. Passagiersliften kunnen niet vaak worden gebruikt als goederenliften, en ontvlambare en explosieve producten mogen absoluut niet worden vervoerd.
6. Wanneer zich een abnormaal fenomeen of storing voordoet in de lift, blijf dan kalm, bel de reddingstelefoon in de auto en probeer niet uit de auto te ontsnappen door de deur zonder toestemming te breken.
7. Er zijn positiedisplays, bedieningspanelen, deurschakelaarknoppen en verdiepingskeuzeknoppen in de auto. Druk na het instappen in de auto op de verdiepingskeuzeknop van de gewenste verdieping. Om de autodeur onmiddellijk te sluiten, drukt u op de deursluitknop. De autovloerpositie-indicator geeft aan dat u de vloer heeft bereikt en dat u kunt vertrekken nadat de autodeur is geopend.
8. Passagiers dienen goed voor de liftvoorzieningen te zorgen en mogen niet willekeurig op knoppen drukken of de deur wrikken.
9. Het is niet toegestaan ​​om in overbelasting te lopen, gelieve actief te stoppen wanneer het personeel overbelast is.
10. Het is de bestuurder niet toegestaan ​​de inspectie- en noodstopknoppen als oproepsignaal te gebruiken alvorens de normale bediening te starten; het is niet toegestaan ​​om de inspectiesnelheid te gebruiken om te werken wanneer de vloer- en autodeuren zijn geopend; het is niet toegestaan ​​om het bovenste luik en de veiligheidsdeur van de auto te openen; Het is niet toegestaan ​​om superlange objecten met de inspectiesnelheid te vervoeren; het is niet toegestaan ​​om de handmatige opening en sluiting van de kooideur te gebruiken als start- of stopfunctie van de lift; het is niet toegestaan ​​om tijdens bedrijf plotseling van richting te veranderen.3
Contact Us

*We respect your confidentiality and all information are protected.